Artikel Terbaru

Artikel Kisah

Kisah Kebaikan Nabi Muhammad Saw Kepada Pengemis Yahudi

Dalam pandangan Muslim, nabi Muhammad saw. adalah nabi dan rasul terakhir (khatim al-anbiya wa al-mursalin). Posisi ini telah ditegaskan oleh Al-Qur’an dalam surah al-Ahzab [33] ayat 40 yang bermakna, “Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” Sebagai nabi […]

Selengkapnya