Artikel Terbaru

QNA

Hukum Mengganti Puasa Orang Tua

Tanya: Saya mempunyai orang tua berumur di atas 70 tahun dan berpuasa, tetapi sebenarnya, beliau tidak kuat lagi. Bagaimana hukumnya? Sebagai anak, wajibkah kami mengganti puasanya? Jawab : Jika beliau mampu berpuasa dengan memaksakan diri, Al-Quran membolehkan beliau tidak berpuasa dan cukup memberi makan (harganya) kepada seorang fakir miskin setiap hari selama sebulan puasa. Anak […]

Selengkapnya